Drone

Dronebilder sørge for at objektet kommer godt fram i forhold til andre bygninger og veinettet rundt. Det er tillatt å fly maks 120 meter over bakken så sant lokale forhold tillater det. Send oss en adresse for ditt oppdrag!