Flyfoto - Drone

Trenger du å plassere eiendommen på kartet ovenifra? Med drone får du oversikt, samtidig en nærhet til objektet. Vi kan fly maks 120 meter over bakken. For større byggninger, eller områder/ tomter bruker vi helikopter. Der kan vi fly langt høyere og plasserer objektet mye bedre i forhold til veinettet og omgivelsene rundt. Vi har etter 16 års flyving et større flyfotoarkiv over Oslo og Østlandet, eneste vi trenger en adresse for å sende deg et utvalg.